loading...

Anneta

SISSEJUHATUSEKS

Kuulmislangus võib tabada meist igat üht, siiski seostatakse seda peamiselt inimese vananemisega.

Kuulmine halveneb reeglina aeglaselt ja esimese tähelepaneku võib inimene teha juba 40. eluaastates.

Igal kolmandal üle 65 aastasel inimesel on kuulmine nõrgenenud.

Kogu Eesti elanikkonnast on umbes 20% kuulmislangusega ja see protsent kasvab järjepidevalt seoses elanikkonna vananemise ja noorte pideva liiga valju muusika kuulamisega.

Olukord on tõsine kuna ligi pooled kuulmislangusega inimestest on tööealised.

Esimene kuulmislanguse märk on see, kui teiste kõnest on raske aru saada. Kui kuulmislangus jääb tuvastamata, võib kuulmise nõrgenemine põhjustada masendust, depressiooni  ning teisi vaimse tervise probleeme. Suurem teadlikkus oma kuulmise tasemest aitab ennetada tõsisemaid probleeme.

Neid probleeme üritamegi kuulmisnõustajate abiga lahendada.

SUUR AITÄH TEIE TOETUSE EEST!

Kuulmisnõustajad on meil vabatahtlikud ja palka ei saa, nad tegutsevad isiklikust vabast ajast, põhitöö kõrvalt.

Annetused aitavad püsti püsida antud veebilehel, aitavad meil levitada kuulmisalast infot, meie kuulmisnõustajatel soetada, täiendada, hooldada nii soetatavaid kui ka olemas olevaid töövahendeid ja katta tegevuse käigus tekkivaid jooksvaid kulusid. (kontoritarbed, ruumide üür, transport jne)

Suur aitäh! 😇

Konto:
Saaja: Võrumaa Vaegkuuljate Ühing MTÜ
Kirjeldus: Kuulmisnõustamine, sinu e-post.


Sularahas annetusi on võimalik jätta meile eelneval kokkuleppel, helistage palun Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu MTÜ telefonil: 5554-6228

 ×

%d bloggers like this: