loading...

Anneta

SISSEJUHATUSEKS

Kuulmislangus võib tabada meist igat üht, siiski seostatakse seda peamiselt inimese vananemisega.

Kuulmine halveneb reeglina aeglaselt ja esimese tähelepaneku võib inimene teha juba 40. eluaastates.

Igal kolmandal üle 65 aastasel inimesel on kuulmine nõrgenenud.

Kogu Eesti elanikkonnast on umbes 20% kuulmislangusega ja see protsent kasvab järjepidevalt seoses elanikkonna vananemise ja noorte pideva liiga valju muusika kuulamisega.

Olukord on tõsine kuna üle poole kuulmislangusega inimestest on tööealised.

Esimene kuulmislanguse märk on see, kui teiste kõnest on raske aru saada. Kui kuulmislangus jääb tuvastamata, võib kuulmise nõrgenemine põhjustada masendust, depressiooni  ning teisi vaimse tervise probleeme. Suurem teadlikkus oma kuulmise tasemest aitab ennetada tõsisemaid probleeme.

Neid probleeme üritamegi kuulmisnõustajate abiga lahendada.

SUUR AITÄH TEIE TOETUSE EEST!

Kuulmisnõustajad on meil vabatahtlikud ja palka ei saa, nad tegutsevad isiklikust vabast ajast, põhitöö kõrvalt.

Annetused aitavad püsti püsida antud veebilehel, aitavad meil levitada kuulmisalast infot, meie kuulmisnõustajatel soetada, täiendada, hooldada nii soetatavaid kui ka olemas olevaid töövahendeid ja katta tegevuse käigus tekkivaid jooksvaid kulusid. (kontoritarbed, ruumide üür, transport jne)

Suur aitäh! 😇

Konto:
Saaja: Võrumaa Vaegkuuljate Ühing MTÜ
Kirjeldus: Kuulmisnõustamine, sinu e-post.


Sularahas annetusi on võimalik jätta eelneval kokkuleppel:  Lembitu 2, Võru. (Võrumaa Puuetega Inimeste Koda) T-R 9-14:00

või kokkuleppelisel aadressil, helistage palun Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu MTÜ telefonil: 5554-6228


28.11.2022 – 10:00-15:00 oleme Lembitu 2, Võru (Võrumaa Puuetega Inimeste Koda) – räägime meie organisatsiooni tegevusest, teeme kuulmisnõustamist, kogume sularaha annetusi Annetustalgute raames.


Toeta Kuulmisnõustamise teenuse arendamist Lõuna-Eestis, Võrumaal

elukvaliteet

Lembitu 2, Võru

Annetusi kogume, et saaksime edukamalt läbi viia kuulmisnõustamise teenust Võrumaal. (Lõuna-Eestis) Annetused aitavad püsti püsida meie kuulmisnõustajate veebilehel, aitavad meil levitada kuulmisalast infot, meie kuulmisnõustajatel soetada, täiendada, hooldada nii soetatavaid kui ka olemas olevaid töövahendeid ja katta tegevuse käigus tekkivaid jooksvaid kulusid. Kohapeal talgutel 28.11.2022 saate ülevaate meie organisatsiooni tööst kui ka vajadusel kuulmisnõustamist kui selleks vajadus tekib.

Organisatsiooni Nimi: Võrumaa Vaegkuuljate Ühing MTÜ

Organisatsiooni Eesmärk: Võrumaa Vaegkuuljate Ühing MTÜ eesmärk on pakkuda tuge, aidata kuulmispuudega inimestel Võrumaal paremini hakkama saada kuulmispuudega e. meie MTÜ aitab parandada kuulmispuudega inimese elukvaliteeti Võrumaal, erinevate teabeürituste läbiviimise ja kuulmisnõustamise tulemusel.

Annetamise Info: Annetada on võimalik nii panka kui sularahas, info: https://noustaja.vaegkuuljad.eu/anneta/

E-maili Aadress: noustajad@vaegkuuljad.eu
Facebook: https://www.facebook.com/kuulmisnoustamine
Lingid: https://www.vaegkuuljad.eu
Jaga Kaardilinki: Jaga kaardilinki

%d bloggers like this: