loading...

Kirjutustõlke teenus

Spread the love

Kirjutustõlketeenus on mõeldud eelkõige vaegkuuljatele või  hea eesti keelega kurtidele inimestele, kelle jaoks kirjutustõlk teeb kuuldava teksti kirjalikuks tekstiks, mida saab ekraanilt kohe lugeda. Tõlge toimub alati ainult ühe keele sees ehk eesti kõnekeelest eesti kirjakeelde.

Kellele?

Kirjutustõlketeenuse sihtrühma kuuluvad kuulmislangusega inimesed (nii lapsed, tööealised kui ka pensionärid), mis tähendab, et teenuse saajale on määratud kas kuulmispuue või esineb kuulmispuue ühe puudeliigina liitpuude koosseisus või on tal vähenenud töövõime või eriarsti poolt väljastatud kuulmislanguse tõend (mõõduka, tugeva või sügava kuulmislanguse esinemise kohta).

Milleks?

Kui seni on teenust kasutatud kõige rohkem just õpingute seotud olukordade tõlkimiseks (koolitused, konverentsid, ülikooli loengud jne) siis tegelikult võib kirjutustõlget kasutada igapäevaste suhtlemist eeldatavates olukordades nagu näiteks individuaalne suhtlemine kliendi teenindajaga, arstiga, tööalane või õppimisega seotud suhtlemine jms. Kirjutustõlke abil sujub suhtlemine lihtsamalt.

Kuidas saada?

Teenuse kasutamiseks saab tõlketellimuse esitada otse teenusepakkujale, kes annab tellimuse kättesaamise kinnituse või küsib vajaduse korral lisainfot.

Tellimuste esitamiseks on kolm võimalust

×