loading...

Mida peaks vaegkuuljaga suhtlemisel arvestama?

1 minute, 34 seconds Read
Spread the love

Vaegkuuljas tekitab pingeolukorda see, kui temasse suhtutakse kui mittetäisväärtuslikku.

Kurdiga suhtlemisel tuleb esmalt saavutada tähelepanu. Selleks sobib väga hästi puudutus, väikekäeviibe või lihtsalt pilkkontakt. On oluline meeles pidada, et kui kõneleja nägu ja suu ei ole kurdile näha, siis ei ole võimalik ka kõnet tajuda ega mõista. Seepärast tuleb jälgida, et valgus ei langeks kõneleja selja tagant ning tema nägu ei jääks varju. Vuntsid või suu ees olev käsi raskendavadsuultlugemist. Kuna kurdid ei kuule, ei ole mõtet häält tõsta ega karjuda.

Kontakt ja kõne.

 • Suheldes vaegkuuljaga tuleks rääkida rahulikult, mitte karjudes ja olla näoga rääkija poole.
 • Lisainfot saab vaegkuulja ka suuliigutustest ja näoilmest.
 • Kontrollida tuleb sõnumist arusaamist.
 • Oluline on ka tegevuskeskkond . Mürarikkas keskkonnas on kuuldavus raskendatud ja müra väsitab
 • inimest.

Juhiste andmine.

 • Juhiseid tegevusteks vaegkuuljale andes on kasulik lühidalt paberile kirjutada, mida tuleb teha.

Sõnumi edastamine.

 • Ruumides loengutegevuste korraldamisel tuleks korraldada neid ruumides, kus on olemas vaegkuuljaile mõeldud induktsioon- või helivõimendusseade. Seda on kasutamiseks võimalik tellida kohalikult linna või maakonna vaegkuuljate organisatsioonilt või EVL-i keskusest. Võimendite töökorras olekut tuleb enne ürituse algust alati kontrollida.
 • Ka osavõtjate küsimused ja sõnavõtud tuleb esitada mikrofoni kaudu.
 • Kuulmispuudega inimese probleemidest võiksid olla teadlikud ka kaastöötajad, kes vajaduse korral saaksid osutada abi.
 • Vaegkuuljale ei sobi tegevused mürarikkas keskkonnas, mis võib veelgi kahjustada kuulmist. Vaegkuuljad, kes kasutavad kuulmise kompenseerimiseks implantaati, on eriti tundlikud
 • müra suhtes.
 • Kuuldavus on häiritud tugevamate elektri- ja induktsioonväljade keskkonnas.

Füüsilised tegevused

 • Vältida tugevaid kontaktspordialasid – hoki, jalgpall
 • Vältida alasid ,kus on oht kukkudes peatraumadele
 • Vältida staatilist elektrit tekitavaid vahendeid
 • Tegevuste ettenäitamine, taktiilne juhtimine ja füüsiline abistamine

Sarnased postitused

×